آمینو اسید | Amino Acid

45 محصول موجود است.

آمينو اسيد ها اسيد هاي آمينه نتيجه نهايي متابوليزم پروتيين ها هستند و فعاليت هاي زيادي در بدن بر عهده آنهاست،اما...

آمينو اسيد ها اسيد هاي آمينه نتيجه نهايي متابوليزم پروتيين ها هستند و فعاليت هاي زيادي در بدن بر عهده آنهاست،اما آنچه براي ورزشكاران حائز اهميت،نقش آنها در سنتز پروتيين ها و سوخت و ساز عضلات است.بيست و سه اسيد آمينه شناخته شده اند اسيد هاي آمينه از نظر نقش تغذيه اي به دو گروه ضروري و غير ضروري تقسيم ميشوند.اسيد هاي آمينه غير ضروري را بدن ميتواند به نسبتي كه براي رشد و نگهداري بافت ها لازم است را سنتز نمايد اما بدن قادر به سنتز اسيد هاي آمينه ضروري نبوده و اين نوع اسيدهاي آمينه بايد از طريق رژيم غذايي به بدن وارد شوند.به اين ترتيب غير ضروري بودن يك آمينو اسيد به اين معني نيست كه اين ماده براي بدن ضروري نيست،بلكه بدين معني است بدن ميتواند نياز معمول خود به اين نوع آمينو اسيد را برطرف كند و خود ،اين ماده را توليد كند. مهم ترین آمینو اسید ها در پرورش اندام:بتا آلانین,گلوتامین,ال آرژنین,تائورین,آلانین,آمینو اسید های زنجیره ای(لیوسین،ایزو لیوسین،والین)و... می باشند.

,برای ورزشکاران مصمم و آن دسته افرادی که فعال هستند,مکمل های پروتئین و فرم خالص آمینو اسیدها روش راحت و موثری برای تامین نیازهای غذایی روزانه ی این افراد فراهم میکنند

مطالعات اخیر نشان داده اند که مکمل های آمینو اسید میتوانند بهبود عضله ای را افزایش دهند,مخصوصا وقتی که درگیر تمرینات با مقاومت بالا میباشید.تحقیقات در مورد مکمل های آمینو اسید نشان داده اند که ورزشکاران وقتی که از مکمل های آمینو اسید یا غذاهای سرشار از آمینو اسید استفاده میکنند بسیار سریعتر به قدرت عضله ای میرسند و خستگی فیزیکی کمتری را تجربه میکنند.مکمل های آمینو اسید میتوانند به همه ی ورزشکاران و آن دسته از افرادی که میخواهند از تعادل رژیم غذاییشان اطمینان حاصل کنند مفید میباشد.

بیشتر

محصول در هر صفحه

محصول در هر صفحه