آمینو اسید | Amino Acid

آمينو اسيد ها اسيد هاي آمينه نتيجه نهايي متابوليزم پروتيين ها هستند و فعاليت هاي زيادي در بدن بر عهده آنهاست،اما آنچه براي ورزشكاران حائز اهميت،نقش آنها در سنتز پروتيين ها و سوخت و ساز عضلات است.بيست و سه اسيد آمينه شناخته شده اند اسيد هاي آمينه از نظر نقش تغذيه اي به دو گروه ضروري و غير ضروري تقسيم...

بیشتر

از میان 35 محصول متنوع انتخاب کنید
  • BAHMANsDesign